Opgave 2: Proces, dokumenterende og undersøgende visuel storytelling

Her er opgave og beskrivelse af proces for projekt Berlin – se forventninger til de kommende dage + synopsis inden onsdag.
Opgave 2 proces dok undesøgende visuel storytelling

Foreløbige grupper – se liste. De skal endelig være på plads onsdag. Min 3 og max 5 pr gruppe (på nær for de 2 til der ikke skal med til Berlin)
Her liste over foreløbige arbejdsgrupper
Nogle grupper er for store – nogen for små. Enkelte personer er på flere grupper.
Anna Jeanette Winding-Lauesen, Ebbe Gade Larsen, Emma Agergaard Svendsen, Lau Lefholm Bruus og Signe Marie Gelmer mangler alle at finde en arbejdsgruppe for de næste dage..

Vi laver en status og gennemgår opgave 2 mandag morgen kl 9, inden Morten Bay kommer.
/Peter